Medlemskap

Bli medlem och börja återskapa våra jordar och ekosystem!

I vår bygger vi bland annat:

  • 2 mobila hönshus för våra 700 bruna värphöns.
  • Ett certifierat mobilt äggpackeri.
  • Fodersilos
  • Vattenvagnar
  • Ett växthus på 140 m2 (i händelse av restriktioner för fågelinfluensa).

För att hantera dessa investeringar på runt 300 000 kronor ber vi dig om ett frivilligt bidrag på 200 kronor i form av ett stödjande medlemskap. Ett medlemskap ger dig rätt att rösta om framtida biprodukter och påverka riktningen för vår rörelse mot ett mer inspirerande jordbruk. Det ger dig också tidig tillgång till framtida (bi)produkter inklusive ägg-abonnemang samt möjligheter att besöka oss och lära dig mer om vår verksamhet och mission vid särskilda datum som meddelas senare under säsongen.