Vi flyttar dagligen våra höns till ny betesmark, då utnyttjar vi naturens egen metod för att snabbt öka bördigheten i jorden.

We move our hens to new pasture daily, then we use nature's own method to quickly increase fertility in the soil.

Äggabonnemang säsongen 2023

Egg subscription season 2023

Ägg levererade till ditt valda utlämningsställe varje månad. Abonnemanget löper 6 månader från maj 2023. Tre olika storlekar, välj hur många ägg du vill ha i månaden.

Eggs delivered to your chosen delivery point every month. The subscription runs for 6 months from May 2023. Three different sizes, choose how many eggs you want per month.

Beställ innan årsskiftet så får du 5% rabatt!

Order before the turn of the year for a 5% discount!

15

Ett 15

450 kr

5 kr/

30

2 x 15

800 kr

4.44 kr/

45

3 x 15

1200 kr

4.44 kr/

Hur många ägg vill du ha varje månad?

Nyfiken

Prova våra kvalitetsägg innan du prenumererar

12 ägg, levererade till ditt valda utlämningsställe

72 kr

6.00 kr/ägg

Kommer snart

Foodie

Perfekt för matälskare som vill ha kvalitetsprodukter

30 ägg, levererade till ditt valda utlämningsställe

150 kr

5.00 kr/ägg

Kommer snart

Restaurang / Café

Gå med i vår växande skara restaurang- och kafékunder

Anpassade kvantiteter levererade till dörren, för säsongslånga beställningar

 

 

Kontakta oss

Nyfiken

Try out our amazing quality eggs, before subscribing

An order of 12 eggs, delivered to your chosen pickup location

72 60 kr

5.00 kr/egg

Coming soon

Foodie

Perfect for food lovers that want quality produce

30 eggs, delivered to your chosen pickup location

150 135 kr

4.50 kr/egg

Coming soon

Restaurang / Café

Join our growing list of restaurants & cafe customers

Custom quantities delivered to the door, for season-long orders

Custom to order

 

Contact us

Var kommer våra
ägg ifrån?

Naturligt beteende i
naturliga miljöer

Djuren är naturens sätt att cykla näringsämnen, bygga bördig jord, minska skadedjur och förvalta landskapet, om vi låter dem göra det. Genom att hantera djuren på ett holistiskt sätt och att dagligen rotera dem genom landskapet kan vi utnyttja denna fantastiska potential och samtidigt skapa produktiva och livskraftiga ekosystem. I år har du möjlighet att bidra till denna utveckling genom att köpa (bi)produkterna från vårt system utanför Klippan.

Where do our
eggs come from?

Natural behavior in
natural environments

Animals are nature's way of cycling nutrients, building fertile soil, reducing pests and managing the landscape, if we let them do it. By handling the animals in a holistic way and rotating them through the landscape on a daily basis, we can utilize this fantastic potential and at the same time create productive and resilient systems. This year you have the opportunity to contribute to this development by buying the (by)products from our system outside the Klippan.

Kokhöna

Köp en av säsongens hönor för en mustig vintergryta.

Upphämtning enligt överenskommelse

Vikt ca 1.2kg

130 kr

108.33 kr/kg

Kokhöna

Buy one of this seasons hens for a hearty winter stew.

Pickup by arrangement

Weight about 1.2kg

130 kr

108.33 kr/kg

Har du frågor om en
beställning?

Have a question about your
egg orders?