Vi flyttar dagligen våra höns till ny betesmark, då utnyttjar vi naturens egen metod för att snabbt öka bördigheten i jorden.

We move our hens to new pasture daily, then we use nature's own method to quickly increase fertility in the soil.

Nyfiken

Prova våra kvalitetsägg innan du prenumererar

12 ägg, levererade till ditt valda utlämningsställe

72 kr

6.00 kr/ägg

Slut för säsongen

Foodie

Perfekt för matälskare som vill ha kvalitetsprodukter

30 ägg, levererade till ditt valda utlämningsställe

150 kr

5.00 kr/ägg

Slut för säsongen

Jordhjälte

Hjälper oss att uppfylla vårt markuppdrag på lång sikt

Abonnera på ägg varje månad, levererade till ditt valda utlämningsställe

Fr. 450 krSe alternativ
2023

Restaurang / Café

Gå med i vår växande skara restaurang- och kafékunder

Anpassade kvantiteter levererade till dörren, för säsongslånga beställningar

 

 

Kontakta oss

Nyfiken

Try out our amazing quality eggs, before subscribing

An order of 12 eggs, delivered to your chosen pickup location

72 60 kr

5.00 kr/egg

Out of stock for the season

Foodie

Perfect for food lovers that want quality produce

30 eggs, delivered to your chosen pickup location

150 135 kr

4.50 kr/egg

Out of stock for the season

Jordhjälte

Helping us fulfil our soil mission over the long term

Subscribe to eggs each month, delivered to your chosen delivery location

SP. 450 kr


Show alternatives
2023

Restaurang / Café

Join our growing list of restaurants & cafe customers

Custom quantities delivered to the door, for season-long orders

Custom to order

 

Contact us

Äggabonnemang säsongen 2023

Egg subscription season 2023

Ägg levererade till ditt valda utlämningsställe varje månad. Abonnemanget löper 6 månader från maj 2023. Tre olika storlekar, välj hur många ägg du vill ha i månaden.

Eggs delivered to your chosen delivery point every month. The subscription runs for 6 months from May 2023. Three different sizes, choose how many eggs you want per month.

Beställ innan årsskiftet så får du 5% rabatt!

Order before the turn of the year for a 5% discount!

15

Ett 15

450 428 kr

4.75 kr/

30

2 x 15

800 760 kr

4.22 kr/

45

3 x 15

1200 1140 kr

4.22 kr/

Hur många ägg vill du ha varje månad?

Var kommer våra
ägg ifrån?

Naturligt beteende i
naturliga miljöer

Djuren är naturens sätt att cykla näringsämnen, bygga bördig jord, minska skadedjur och förvalta landskapet, om vi låter dem göra det. Genom att hantera djuren på ett holistiskt sätt och att dagligen rotera dem genom landskapet kan vi utnyttja denna fantastiska potential och samtidigt skapa produktiva och motståndskraftiga system. I år kan du köpa (bi)produkterna från detta system, uppfödda på vår första kunds gård i Påarp utanför Helsingborg.

Where do our
eggs come from?

Natural behavior in
natural environments

Animals are nature's way of cycling nutrients, building fertile soil, reducing pests and managing the landscape, if we let them do it. By handling the animals in a holistic way and rotating them through the landscape on a daily basis, we can utilize this fantastic potential and at the same time create productive and resilient systems. This year you can buy the (bi) products from this system, bred on our first customer's farm in Påarp outside Helsingborg.

Kokhöna

Köp en av säsongens hönor för en mustig vintergryta.

Upphämtning från 11 Oktober

Vikt ca 1.2kg

130 kr

108.33 kr/kg

Kokhöna

Buy one of this seasons hens for a hearty winter stew.

Pickup from 11 October

Weight about 1.2kg

130 kr

108.33 kr/kg

Kött från våra får

Våra tackor går på planerat bete vilket ger dem en bredare diet. Det innebär bättre kött och bättre jordhälsa.

Läs mer om fårens bidrag till friskare jordar.

Meat from our sheep

Our ewes go on planned pasture which gives them a wider diet. This means better meat and better soil health.

Read more about the sheep's contribution to healthy soils.

Höstlåda

Perfekt för höstens grillkvällar.

Innehåll:
Grillkorv 1,5 kg
Köttbullar 1 kg
Burgare 4 st


Totalt ca 3kg

Levererat till ditt valda utlämningsställe från och med november

1000 kr

333.33 kr/kg

Jullåda

För det närproducerade julbordet.

Innehåll:
En bit fårfiol
Prinskorv 300g
Salami 2 st
Köttbullar 300g

Totalt ca 3kg

Levererat till ditt valda utlämningsställe från och med november

800 kr

266.66 kr/kg

Autumn box

Perfect for autumn barbecue evenings.

Contents:
Sausage for grilling 1,5 kg
Meatballs 1 kg
Burgers 4 st


Total about 3kg

Delivered to your chosen pickup location from November onwards

1000 kr

333.33 kr/kg

Christmas box

For the locally produced Christmas table.

Contents:
One piece of mutton fiddle
Cocktail sausage 300g
Salami 2 st
Meatballs 300g

Total about 3kg

Delivered to your chosen pickup location from November onwards

800 kr

266.66 kr/kg

Har du frågor om en
beställning?

Have a question about your
egg orders?