Projektstöd från Vinnova

10 maj 2023

Vi är stolta över att ha fått vår ansökan till Vinnovas - Innovativa Startup utlysning beviljad. Projektet går ut på att förfina och skala upp vårt koncept kring jordhälsa som tjänst till en nivå där vi faktiskt kan bli en inspirationskälla för ett mer grönskande jordbruk. Stödet ligger på 300,000 kronor och löper under 2023.