Våra metoder

Holistic Management
och regenerativt jordbruk

Vi utformar alla våra system så att de efterliknar hur naturen bygger upp motståndskraftiga ekosystem. Ju fler interaktioner mellan olika typer av organismer (mångfald) desto effektivare och stabilare blir systemet. Detta är vad holistisk management och regenerativt jordbruk handlar om.

Betesdjuren i vårt system hålls i en kompakt flock och förflyttas dagligen över betesmarken med hjälp av mobilt elstängsel för att efterlikna hur de skyddar sig från rovdjur i vilt tillstånd. I detta system betas, trampas och gödslas gräset hårt under en dag och får sedan återhämta sig helt innan djuren återvänder till samma plats. Detta är hur alla stora slätter i världen har fungerat i tusentals år och det råkar vara ett av de mest effektiva sätten att återföra atmosfärisk koldioxid till marken som stabilt markkol.


Naturen är dock ännu mer fantastisk än så. På grund av konkurrens inom flocken har enskilda djur dessutom inte råd att välja vilka växter de vill äta, utan de måste helt enkelt äta vad de hittar innan någon annan gör det. Detta ger djuren en mycket bredare diet, vilket ger friskare djur och godare kött, samtidigt som man undviker överbetning av populära växter samt hanterar ”ogräs” som vanligtvis sprider sig i traditionella betessystem.

För att öka antalet interaktioner ytterligare integrerar vi värphöns i detta system. Våra värphöns följer betesdjuren på ett liknande sätt med 3-4 dagars fördröjning, så att de når kohagen då fluglarver och andra insekter kläcks i gödseln. Detta är en utmärkt källa till animaliskt protein för hönsen. Hönorna är experter på att sprida spillning, hantera skadedjur och ge marken näring som kan användas i efterföljande grödor. Dessutom får hönsen i sig många viktiga vitaminer och mineraler när de är ute på grönbete som inte finns i deras konventionella foder, vilket är en av anledningarna till att våra ägg har så hög kvalitet och god smak.


Att regenerera naturen är och bör vara givande!